Hướng dẫn giải bài 5.22- Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 203

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 5.22- Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 203

Bài 5.22 :

a) x < 1 hoặc x > 2

b) vô nghiệm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận