Hướng dẫn giải bài 5.2 – Ứng dụng thực tế các tỉ số lượng giác của góc nhọn. Thực hành ngoài trời – Bài tập bổ trợ và nâng cao Toán 9

Bài 5.2. Bạn Dung chơi trò thả diều, khi diều bay xa nhất thì dây thả diều dài 100m và tạo với mặt đất góc 70°. Khi ấy diều ở độ cao bao nhiêu, biết rằng chiều cao của bạn Dung là l,6m (làm tròn đến 0,1 m) ? Hướng dẫn giải Chiều cao của bạn Dung là AB. Vị trí của diều lúc bay xa nhất là M. Độ cao của diều lúc đó là MD. Kẻ AC vuông góc với MD tại C. MC = AM.sin70° = 100.sin70° ≈ 94 (m) ;...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 5.2.

Bạn Dung chơi trò thả diều, khi diều bay xa nhất thì dây thả diều dài 100m và tạo với mặt đất góc 70°. Khi ấy diều ở độ cao bao nhiêu, biết rằng chiều cao của bạn Dung là l,6m (làm tròn đến 0,1 m) ?

Hướng dẫn giải

Hướng dẫn giải bài 5.12 chương 1

Chiều cao của bạn Dung là AB. Vị trí của diều lúc bay xa nhất là M. Độ cao của diều lúc đó là MD. Kẻ AC vuông góc với MD tại C.

MC = AM.sin70° = 100.sin70° ≈ 94 (m) ;

MD = 94+ 1,6 ≈ 95,6 (m).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: