Hướng dẫn giải bài 5.2 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 198

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 5.2 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 198

Bài 5.2 :

f'(0) = 1/3 ; không có f'(1)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận