Hướng dẫn giải bài 5.12- Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 202

Hướng dẫn giải bài 5.12- Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 202 Bài 5.12 : y’ = -27 + 0,4x – 0,14 Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 5.12- Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 202

Bài 5.12 :

y’ = -27 x^2 + 0,4x – 0,14

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: