Hướng dẫn giải bài 5.117 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 217

Hướng dẫn giải bài 5.117 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 217 Bài 5.117 : g'(x) = cosx – 2a cos2x – cos3x + 2a = 4a + 2sinxsin2x = 4a + 4sin^2 x $ cosx = 4 (a + cosx) Rõ ràng a> 1 thì a + cosx > 0 và ≥ 0 với mọi x ∈ R. Nên với a > 1 thì g'(x) ≥ 0 với mọi x ∈ R Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 5.117 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 217

Bài 5.117 :

g'(x) = cosx – 2a cos2x – cos3x + 2a

= 4a sin^2 x + 2sinxsin2x

= 4a sin^2 x + 4sin^2 x $ cosx

= 4sin^2 x (a + cosx)

Rõ ràng a> 1 thì a + cosx > 0 và sin^2 x ≥ 0 với mọi x ∈ R.

Nên với a > 1 thì g'(x) ≥ 0 với mọi x ∈ R

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: