Hướng dẫn giải bài 5.115 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 217

Hướng dẫn giải bài 5.115 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 217 Bài 5.115 : a) f(x) = 6 ( – + – x + 1) b) f'(x) = 2 + cosx > 0 , ∀ x ∈ R Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 5.115 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 217

Bài 5.115 :

a) f(x) = 6 ( x^8 x^5 + x^2 – x + 1)

b) f'(x) = 2 + cosx > 0 , ∀ x ∈ R

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: