Hướng dẫn giải bài 5.109 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 216

Hướng dẫn giải bài 5.109 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 216 Bài 5.109 : Đáp án C. HD : Có thể chia tử cho mẫu để được y = – x – 1 – [ 1/ ( x – 1)] trước khi lấy đạo hàm Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 5.109 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 216

Bài 5.109 :

Đáp án C.

HD : Có thể chia tử cho mẫu để được y = – x – 1 – [ 1/ ( x – 1)] trước khi lấy đạo hàm

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: