Hướng dẫn giải bài 4 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 4 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12 Cho hàm số Nghiệm của bất phương trình là g(x) > 0 là: (A). x > 3 (B) x < 2 hoặc x > 3 (C) 2 < x < 3 (D). x < 2 Hướng dẫn giải Chọn phương án C. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số

Nghiệm của bất phương trình là g(x) > 0 là:

(A). x > 3 (B) x < 2 hoặc x > 3

(C) 2 < x < 3 (D). x < 2

Hướng dẫn giải

Chọn phương án C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: