Hướng dẫn giải bài 4 trang 85 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 4 trang 85 sách giáo khoa giải tích 12 Giải các phương trình lôgarit: Hướng dẫn giải a) Điều kiện của phương trình là: Phương trình đã cho tương đương với: <=> x =2 hoặc x =-3 (Loại). => Phương trình đã cho có nghiệm x =2. b) Điều kiện của phương trình là: Phương trình đã cho tương đương với: <=> x =5 hoặc x =-1 (loại) => Phương trình đã cho có nghiệm x =5. c) Điều kiện...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4 trang 85 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình lôgarit:

Hướng dẫn giải

a) Điều kiện của phương trình là:

Phương trình đã cho tương đương với:

<=> x =2 hoặc x =-3 (Loại).

=> Phương trình đã cho có nghiệm x =2.

b) Điều kiện của phương trình là:

Phương trình đã cho tương đương với:

<=> x =5 hoặc x =-1 (loại) => Phương trình đã cho có nghiệm x =5.

c) Điều kiện của phương trình là: x > 0

Phương trình đã cho tương đương với:

=> Phương trình đã cho có nghiệm x =8.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: