Hướng dẫn giải bài 4 trang 78 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 4 trang 78 sách giáo khoa giải tích 12 Vẽ đồ thị của các hàm số: Hướng dẫn giải Trục Oy là tiệm cận đứng của đồ thị. Tọa độ một số điểm: A(1;0) ; B(10;1) ; C(0;0) ; D(1;-2). Trục Oy là tiệm cận đứng của đồ thị. Tọa độ một số điểm: Đồ thị: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4 trang 78 sách giáo khoa giải tích 12

Vẽ đồ thị của các hàm số:

Hướng dẫn giải

Trục Oy là tiệm cận đứng của đồ thị.

Tọa độ một số điểm:

A(1;0) ; B(10;1) ; C(0;0) ; D(1;-2).

Trục Oy là tiệm cận đứng của đồ thị.

Tọa độ một số điểm:

Đồ thị:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: