Hướng dẫn giải bài 4 trang 55 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 4 trang 56 sách giáo khoa giải tích 12 Rút gọn các biểu thức sau: Hướng dẫn giải a) b) =1 c) d) Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4 trang 56 sách giáo khoa giải tích 12

Rút gọn các biểu thức sau:

Hướng dẫn giải

a)

b)

=1

c)

d)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: