Hướng dẫn giải bài 4 trang 55 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 4 trang 56 sách giáo khoa giải tích 12

Rút gọn các biểu thức sau:

Hướng dẫn giải

a)

b)

=1

c)

d)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận