Hướng dẫn giải bài 4 trang 24 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 4 trang 24 sách giáo khoa giải tích 12

Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

Hướng dẫn giải:

a) Tập xác định D=R

Ta có bảng biến thiên :

b) TXĐ D = R.

Ta có bảng biến thiên :

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận