Hướng dẫn giải bài 4 trang 24 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 4 trang 24 sách giáo khoa giải tích 12 Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau: Hướng dẫn giải: a) Tập xác định D=R Ta có bảng biến thiên : b) TXĐ D = R. Ta có bảng biến thiên : Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4 trang 24 sách giáo khoa giải tích 12

Tính giá trị lớn nhất của các hàm số sau:

Hướng dẫn giải:

a) Tập xác định D=R

Ta có bảng biến thiên :

b) TXĐ D = R.

Ta có bảng biến thiên :

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: