Hướng dẫn giải bài 4 trang 146 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 4 trang 146 sách giáo khoa giải tích 12

Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình:

Trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mm.

a) Tính v(2),a(2) , biết v(t), a(t) lần lượt là vận tốc, gia tốc của chuyển động đã cho

b) Tính thời điểm t mà tại đó vận tốc bằng 0.

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận