Hướng dẫn giải bài 4 trang 146 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 4 trang 146 sách giáo khoa giải tích 12 Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình: Trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mm. a) Tính v(2),a(2) , biết v(t), a(t) lần lượt là vận tốc, gia tốc của chuyển động đã cho b) Tính thời điểm t mà tại đó vận tốc bằng 0. Hướng dẫn giải Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4 trang 146 sách giáo khoa giải tích 12

Xét chuyển động thẳng xác định bởi phương trình:

Trong đó t được tính bằng giây và s được tính bằng mm.

a) Tính v(2),a(2) , biết v(t), a(t) lần lượt là vận tốc, gia tốc của chuyển động đã cho

b) Tính thời điểm t mà tại đó vận tốc bằng 0.

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: