Hướng dẫn giải bài 4 trang 134 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 4 trang 134 sách giáo khoa giải tích 12 Tính |z|, với: >>Xem đáp án tại đây. Hướng dẫn giải a) z = −2 + i b) z = − 3i c) z = −5 d) z = i Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4 trang 134 sách giáo khoa giải tích 12

Tính |z|, với:

>>Xem đáp án tại đây.

Hướng dẫn giải

a) z = 2 + isqrt{3}

b) z = sqrt{2} 3i

c) z = 5

d) z = isqrt{3}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: