Hướng dẫn giải bài 4 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 4 trang 128 sách giáo khoa giải tích 1

Cho hai tích phân

hãy chỉ ra khẳng định đúng:

Hướng dẫn giải

Chọn phương án C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận