Hướng dẫn giải bài 4 trang 126 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 4 trang 126 sách giáo khoa giải tích 12 Tính: Hướng dẫn giải a) Đặt u = 2 – x , dv = sinxdx => du = −dx, v = −cosx ∫(2−x)sinxdx=(x−2)cosx−∫cosxdx=(x−2)cosx−sinx+C b) Điều kiện: x>0 e) Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4 trang 126 sách giáo khoa giải tích 12

Tính:

Hướng dẫn giải

a) Đặt u = 2 x , dv = sinxdx => du = dx, v = cosx

(2x)sinxdx=(x2)cosxcosxdx=(x2)cosxsinx+C

b) Điều kiện: x>0

e)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: