Hướng dẫn giải bài 4 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 4 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12 Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay quanh trục Ox: a) y=1− ,y=0 b) y=cosx, y=0, x=0, x= π c) y=tanx, y=0, x=0, x= π/4 Hướng dẫn giải a) Phương trình hoành độ giao điểm 1− = 0 ⇔ x = ±1. Thể tích cần tìm là : b) Thể tích cần tìm là : c) Thể tích cần tìm là : Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

Tính thể tích khối tròn xoay do hình phẳng giới hạn bởi các đường sau quay quanh trục Ox:

a) y=1x^{2} ,y=0

b) y=cosx, y=0, x=0, x= π

c) y=tanx, y=0, x=0, x= π/4

Hướng dẫn giải

a) Phương trình hoành độ giao điểm 1x^{2} = 0 x = ±1.

Thể tích cần tìm là :

b) Thể tích cần tìm là :

c) Thể tích cần tìm là :

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: