Hướng dẫn giải bài 4 trang 12 sách giáo khoa Hình học 12

Bài 4 trang 12 sách giáo khoa Hình học 12 Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau. Hướng dẫn giải Trước hết, ta chia khối lập phương thành hai hình lăng trụ bằng nhau ABD.A’B’D’ và BCD.B’C’D‘ (vì chúng đối xứng nhau qua mp(BDD’B’ nên chúng bằng nhau). Sau đó, ta chia lăng trụ ABD.A’B’D’ thành ba tứ diện DABD’, A’ABD’, A’B’BD’. Phép đối xứng qua mp(ABD’) biến...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4 trang 12 sách giáo khoa Hình học 12

Chia một khối lập phương thành sáu khối tứ diện bằng nhau.

Hướng dẫn giải

Trước hết, ta chia khối lập phương thành hai hình lăng trụ bằng nhau ABD.A’B’D’ và BCD.B’C’D (vì chúng đối xứng nhau qua mp(BDD’B’ nên chúng bằng nhau).

Sau đó, ta chia lăng trụ ABD.A’B’D’ thành ba tứ diện DABD’, A’ABD’, A’B’BD’.

Phép đối xứng qua mp(ABD’) biến DABD’ thành A ABD’.

Phép đối xứng qua mp(BA’D’) biến A’ABD’ thành A B’BD’.

Từ đó suy ra: ba tứ diện DABD’, A’ABD’, A’B’BD’ bằng nhau.

Thực hiện tương tự với lăng trụ BCD.B’C’D’ ta sẽ chia được hình lập phương thành sáu tứ diện bằng nhau.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: