Hướng dẫn giải bài 4 trang 113 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 4 trang 113 sách giáo khoa giải tích 12

Sử dụng phương pháp tích phân từng phần, hãy tính tích phân:

Hướng dẫn giải

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận