Hướng dẫn giải bài 4 – Phần 1 – Đề số 9 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 4:

So sánh hai.số A = 11 x 2009 x 2010 và B = 11 x 2008 x 2011.

Hướng dẫn giải

A > B.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận