Hướng dẫn giải bài 4 – Phần 1 – Đề số 9 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 4: So sánh hai.số A = 11 x 2009 x 2010 và B = 11 x 2008 x 2011. Hướng dẫn giải A > B. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4:

So sánh hai.số A = 11 x 2009 x 2010 và B = 11 x 2008 x 2011.

Hướng dẫn giải

A > B.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: