Hướng dẫn giải bài 4 – Phần 1 – Đề số 8 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 4:

Điền dấu thích hợp vào chỗ trống:

2009,05 x 7 … 10 x 2009,05 – 2 x 2009,05;

2009,05: 0,125 … 2009,05 x 8;

301,25: 0,001 … 3010,3 x 100 + frac{1}{3} + frac{4}{9} .

Hướng dẫn giải

a) 2009,05 x 7 < 10 x 2009,05 – 2 x 2009,05.

b) 2009,05: 0,125 = 2009,05 x 8.

Hướng dẫn giải bài 4 Đề số 8

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận