Hướng dẫn giải bài 4 – Phần 1 – Đề số 19 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 4: Tìm các chữ số x, y sao cho chia hết cho 2; 3; 4; 5. Hướng dẫn giải x =8; y = 0. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4:

Tìm các chữ số x, y sao cho overline {40xy} {rm{;}} chia hết cho 2; 3; 4; 5.

Hướng dẫn giải

x =8; y = 0.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: