Hướng dẫn giải bài 4 – Phần 1 – Đề số 19 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 4:

Tìm các chữ số x, y sao cho overline {40xy} {rm{;}} chia hết cho 2; 3; 4; 5.

Hướng dẫn giải

x =8; y = 0.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận