Hướng dẫn giải bài 4.7 – Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 4.7. Cho hai hàm số : y = x – (1); y = x + . (2) a) Đường thẳng song song với trục hoành cà cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 sẽ cắt hai ddooft hị hàm số (1) và (2) lần lượt tại A và B. Tìm toạ độ của A và B. b) Gọi giao điểm của hai đường thẳng (1) và (2) là C. Tính chu vi tam giác ABC và độ dài đường cao CH. Hướng dẫn giải a) Đường thẳng song song với trục hoành cắt trục...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4.7.

Cho hai hàm số : y = frac{4}{3} x – frac{7}{3} (1); y = frac{-4}{3} x + frac{1}{3} . (2)

a) Đường thẳng song song với trục hoành cà cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 sẽ cắt hai ddooft hị hàm số (1) và (2) lần lượt tại A và B. Tìm toạ độ của A và B.

b) Gọi giao điểm của hai đường thẳng (1) và (2) là C. Tính chu vi tam giác ABC và độ dài đường cao CH.

Hướng dẫn giải

a) Đường thẳng song song với trục hoành cắt trục tung tại điểm có tung độ bằng 3 có phương trình y = 3.

Tọạ độ điểm A, B là : A(4 ; 3), B(-2 ; 3).

b) C(1 ; -1); CA = CB = 5, AB = 6, do đó chu vi tam giác ABC bằng 16.

Tam giác ABC cân tại c nên H là trung điểm của AB, do đó H(1 ; 3). Độ dài đường cao CH bằng 4.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: