Hướng dẫn giải bài 4.46 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 172

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 4.46 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 172

Bài 4.46 :

Đáp án C.

HD: Tính f(0) , f(1), f(3) rồi nhận xét về dấu của chúng rồi kết luận.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận