Hướng dẫn giải bài 4.46 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 172

Hướng dẫn giải bài 4.46 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 172 Bài 4.46 : Đáp án C. HD: Tính f(0) , f(1), f(3) rồi nhận xét về dấu của chúng rồi kết luận. Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 4.46 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 172

Bài 4.46 :

Đáp án C.

HD: Tính f(0) , f(1), f(3) rồi nhận xét về dấu của chúng rồi kết luận.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: