Hướng dẫn giải bài 4.43 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 172

Hướng dẫn giải bài 4.43 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 172 Bài 4.43 Nếu hàm số y = f(x) không liên tục trên đoạn [a; b] nhưng f(a)f(b) < 0thì phương trình f(a)f(b) < 0 có thể có nghiệm hoặc vô nghiệm trong khoảng (a; b) Minh hoạ hình hoạ (H.4.4): a) f(x) bằng 0 vô nghiệm trong (a;b) b) f(x) = 0 có nghiệm trong (a;b) Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 4.43 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 172

Bài 4.43

Nếu hàm số y = f(x) không liên tục trên đoạn [a; b] nhưng f(a)f(b) < 0thì phương trình f(a)f(b) < 0 có thể có nghiệm hoặc vô nghiệm trong khoảng (a; b)

Minh hoạ hình hoạ (H.4.4):

a) f(x) bằng 0 vô nghiệm trong (a;b)

b) f(x) = 0 có nghiệm trong (a;b)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: