Hướng dẫn giải bài 4.42 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 172

Hướng dẫn giải bài 4.42 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 172 Bài 4.42 : Nếu hàm số y=f(x)liên tục trên đoạn [a; b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 có thể có nghiệm hoặc vô nghiệm trong khoảng (a; b) Ví dụ minh hoạ : – f(x) = − 1 liên tục trên đoạn [−2;2],f(−2)f(2) = 9 > 0 Phương trình − 1 = 0 có nghiệm x = ± 1 trong khoảng (-2; 2) – f(x) = + 1 liên tục trên đoạn [-1; 1]...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 4.42 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 172

Bài 4.42 :

Nếu hàm số y=f(x)liên tục trên đoạn [a; b] và f(a).f(b) > 0 thì phương trình f(x) = 0 có thể có nghiệm hoặc vô nghiệm trong khoảng (a; b)

Ví dụ minh hoạ :

f(x) = x^2 1 liên tục trên đoạn [2;2],f(2)f(2) = 9 > 0

Phương trình x^2 1 = 0 có nghiệm x = ± 1 trong khoảng (-2; 2)

f(x) = x^2 + 1 liên tục trên đoạn [-1; 1] và f(1)f(1) = 4 > 0. Còn phương trình x^2 + 1 = 0 lại vô nghiệm trong khoảng (-1; 1)

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: