Hướng dẫn giải bài 4.4 – Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 4.4. Tìm m để hai đường thẳng y = x + 4 và y = 25x + m – 1. a) Song song; b) Trùng nhau ; c) Cắt nhau. Hướng dẫn giải a) m = -5; b) m = 5; c) m ≠ ± 5. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4.4.

Tìm m để hai đường thẳng y = m^{2} x + 4 và y = 25x + m – 1.

a) Song song;

b) Trùng nhau ;

c) Cắt nhau.

Hướng dẫn giải

a) m = -5;

b) m = 5;

c) m ≠ ± 5.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: