Hướng dẫn giải bài 4.39 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

Hướng dẫn giải bài 4.39 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171 Bài 4.39 : a) Xét f(x) = − 3x − 7 và hai số 0; 2. b) Xét f(x)= cos2x − 2sinx + 2 trên các khoảng (−π/6; π/2),(π/2;π) c) Ta có : − 2 = 0 ⇔ + 6x + 1 = 4 ⇔ + 6x − 3 = 0 Hàm số f(x) = + 6x − 3 liên tục trên R nên liên tục trên đoạn [0; 1] (1) Ta có f(0).f(1) = −3.4 < 0 (2) Từ (1) và (2) suy ra phương trình + 6x − 3 = 0 có ít nhất một...

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 4.39 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

Bài 4.39 :

a) Xét f(x) = x^5 3x 7 và hai số 0; 2.

b) Xét f(x)= cos2x 2sinx + 2 trên các khoảng (π/6; π/2),(π/2;π)

c) Ta có : sqrt {x^3 + 6x +1} 2 = 0 x^3 + 6x + 1 = 4 x^3 + 6x 3 = 0

Hàm số f(x) = x^3 + 6x 3 liên tục trên R nên liên tục trên đoạn [0; 1] (1)

Ta có f(0).f(1) = 3.4 < 0 (2)

Từ (1) và (2) suy ra phương trình x^3 + 6x 3 = 0 có ít nhất một nghiệm thuộc (0; 1)

Do đó, phương trìnhsqrt {x^3 + 6x +1} 2 = 0 có ít nhất một nghiệm dương.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:GiảiToán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: