Hướng dẫn giải bài 4.36 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 4.36 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

Bài 4.36 :

a) Hàm số f(x) = sqrt {x + 5} có tập xác định là [5;+)[−5;+∞).

Do đó, nó xác định trên khoảng (5;+)(−5;+∞) chứa x = 4

Ta có, g(1) = 2 (1)

Vậy g(x) liên tục tại x = 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận