Hướng dẫn giải bài 4.36 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

Hướng dẫn giải bài 4.36 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171 Bài 4.36 : a) Hàm số f(x) = có tập xác định là [−5;+∞)[−5;+∞). Do đó, nó xác định trên khoảng (−5;+∞)(−5;+∞) chứa x = 4 Ta có, g(1) = −2 (1) Vậy g(x) liên tục tại x = 1 Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 4.36 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

Bài 4.36 :

a) Hàm số f(x) = sqrt {x + 5} có tập xác định là [5;+)[−5;+∞).

Do đó, nó xác định trên khoảng (5;+)(−5;+∞) chứa x = 4

Ta có, g(1) = 2 (1)

Vậy g(x) liên tục tại x = 1

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: