Hướng dẫn giải bài 4.35 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

Hướng dẫn giải bài 4.35 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171 Bài 4.35 : Mặt khác, f(x) = f()+ L(x − ) + ( x − ) nên: Vậy hàm số y=f(x) liên tục tại Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 4.35 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

Bài 4.35 :

Mặt khác, f(x) = f({x_0} )+ L(x {x_0} ) + ( x {x_0} ) nên:

Vậy hàm số y=f(x) liên tục tại {x_0}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: