Hướng dẫn giải bài 4.35 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 4.35 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 171

Bài 4.35 :

Mặt khác, f(x) = f({x_0} )+ L(x {x_0} ) + ( x {x_0} ) nên:

Vậy hàm số y=f(x) liên tục tại {x_0}

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận