Hướng dẫn giải bài 4.3 – Liên hệ giữa phép chia và phép khai phương

| Tin mới | Tag:

Bài 4.3

Giải phương trình:

Hướng dẫn giải bài 4.3

Hướng dẫn giải

a) x = 196; b) x= 0 ; x = 17.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận