Hướng dẫn giải bài 4.3 – Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

| Tin mới | Tag:

Bài 4.3.

Cho hai đường thẳng (d_{1} ) y = 5x – 3 và (d_{2} ) y = -2x + 4. Viết phương trình đường thẳng đi qua giao điểm của (d_{1} ), (d_{2} ) và song song với đường thẳng 3x + 2y = 1.

Hướng dẫn giải

y = frac{-3}{2} x + frac{7}{2} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận