Hướng dẫn giải bài 4.3 – Đường thẳng song song và đường thẳng cắt nhau

Bài 4.3. Cho hai đường thẳng () y = 5x – 3 và () y = -2x + 4. Viết phương trình đường thẳng đi qua giao điểm của (), () và song song với đường thẳng 3x + 2y = 1. Hướng dẫn giải y = x + . Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4.3.

Cho hai đường thẳng (d_{1} ) y = 5x – 3 và (d_{2} ) y = -2x + 4. Viết phương trình đường thẳng đi qua giao điểm của (d_{1} ), (d_{2} ) và song song với đường thẳng 3x + 2y = 1.

Hướng dẫn giải

y = frac{-3}{2} x + frac{7}{2} .

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 22/08 năm 2019 | Tin mới | Tag: