Hướng dẫn giải bài 4.16 trang 202 sách bài tập giải tích 12

Bài 4.16 trang 202 sách bài tập giải tích 12 Cho z ∈ C. Khẳng định nào sau đây là sai? A. z + ∈ R B. z. ∈ R C. z – ∈ R D. ∈ R Hướng dẫn giải Đáp án C.

Có thể bạn quan tâm:

Bài 4.16 trang 202 sách bài tập giải tích 12

Cho z ∈ C. Khẳng định nào sau đây là sai?

A. z + overline{z} ∈ R

B. z. overline{z} ∈ R

C. z – overline{z} ∈ R

D. z^{2}.(overline{z})^{2} ∈ R

Hướng dẫn giải

Đáp án C.

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: