Hướng dẫn giải bài 35 – Các bài toán về phân số và tỉ số phần trăm

| Tin mới | Tag:

Bài 35:

Tính nhanh các tổng sau:

Bài toán về phân số và tỉ số phần trăm

Hướng dẫn giải

a) Phân tích:

Hướng dẫn giải bài 35

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận