Hướng dẫn giải bài 30 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 236

Hướng dẫn giải bài 30 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 236 Bài 30 : Đáp án D. Tìm = y'(1) = -3. Trong bốn đường thẳng, hãy chọn đường thẳng có hệ số góc a = -3. Lưu ý : Hãy thận trọng với các số -3 trong các phương án A, B, C. Share Tweet Email Related Tags:Giải Toán 11

Có thể bạn quan tâm:

Hướng dẫn giải bài 30 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 236

Bài 30 :

Đáp án D. Tìm a_n = y'(1) = -3.

Trong bốn đường thẳng, hãy chọn đường thẳng có hệ số góc a = -3.

Lưu ý : Hãy thận trọng với các số -3 trong các phương án A, B, C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11
Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: