Hướng dẫn giải bài 30 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 236

| Tin mới | Tag:

Hướng dẫn giải bài 30 – Sách bài tập đại số và giải tích 11 trang 236

Bài 30 :

Đáp án D. Tìm a_n = y'(1) = -3.

Trong bốn đường thẳng, hãy chọn đường thẳng có hệ số góc a = -3.

Lưu ý : Hãy thận trọng với các số -3 trong các phương án A, B, C.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Tags:Giải Toán 11

Bình luận
0

Bình luận