Hướng dẫn giải bài 3 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 3 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12 Cho hàm số Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây: (A) f′(2)=1 (B). f′(2)=0 (C) f′(5)=1,2 (D).f′(−1)=−1,2 Hướng dẫn giải Chọn phương án B. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3 trang 91 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số

Chọn khẳng định đúng trong các khẳng định sau đây:

(A) f(2)=1 (B). f(2)=0

(C) f(5)=1,2 (D).f(1)=1,2

Hướng dẫn giải

Chọn phương án B.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: