Hướng dẫn giải bài 3 trang 84 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 3 trang 84 sách giáo khoa giải tích 12 Giải các phương trình lôgarit: Hướng dẫn giải a) Điều kiện của phương trình là : Phương trình đã cho tương đương với: 5x + 3 = 7x + 5 <=> x =-1 (loại). => Phương trình vô nghiệm. b) Điều kiện của phương trình là Phương trình đã cho tương đương với: => Phương trình đã cho có nghiệm x =7. c) Điều kiện của phương trình là: x > 5. Phương...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3 trang 84 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình lôgarit:

Hướng dẫn giải

a) Điều kiện của phương trình là :

Phương trình đã cho tương đương với: 5x + 3 = 7x + 5 <=> x =-1 (loại).

=> Phương trình vô nghiệm.

b) Điều kiện của phương trình là

Phương trình đã cho tương đương với:

=> Phương trình đã cho có nghiệm x =7.

c) Điều kiện của phương trình là: x > 5.

Phương trình đã cho tương đương với:

=> Phương trình đã cho có nghiệm x =6.

Phương trình đã cho tương đương với:

=> Phương trình đã cho có nghiệm x =5.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: