Hướng dẫn giải bài 3 trang 84 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3 trang 84 sách giáo khoa giải tích 12

Giải các phương trình lôgarit:

Hướng dẫn giải

a) Điều kiện của phương trình là :

Phương trình đã cho tương đương với: 5x + 3 = 7x + 5 <=> x =-1 (loại).

=> Phương trình vô nghiệm.

b) Điều kiện của phương trình là

Phương trình đã cho tương đương với:

=> Phương trình đã cho có nghiệm x =7.

c) Điều kiện của phương trình là: x > 5.

Phương trình đã cho tương đương với:

=> Phương trình đã cho có nghiệm x =6.

Phương trình đã cho tương đương với:

=> Phương trình đã cho có nghiệm x =5.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận