Hướng dẫn giải bài 3 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Bài 3 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12 Thế nào là một khối đa diện lồi? Tìm ví dụ trong thực tế mô tả một khối đa diện lồi, một khối đa diện không lồi. Hướng dẫn giải Cho khối đa diện (H). (H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn luôn thuộc (H). Ví dụ trong thực tế về khối đa diện lồi: Các khối đa diện lồi trong thực tế như:...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3 trang 26 sách giáo khoa Hình học 12

Thế nào là một khối đa diện lồi? Tìm ví dụ trong thực tế mô tả một khối đa diện lồi, một khối đa diện không lồi.

Hướng dẫn giải

Cho khối đa diện (H).

(H) được gọi là khối đa diện lồi nếu đoạn thẳng nối hai điểm bất kì của (H) luôn luôn thuộc (H).

Ví dụ trong thực tế về khối đa diện lồi:

Các khối đa diện lồi trong thực tế như: bao diêm, hộp phấn…

Ví dụ trong thực tế về khối đa diện không lồi: cái tủ lệch (không có chân).

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: