Hướng dẫn giải bài 3 trang 25 sách giáo khoa Hình học 12

Bài 3 trang 25 sách giáo khoa Hình học 12 Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện ACB’D’. Hướng dẫn giải Gọi S là diện tích đáy ABCD và h là chiều cao của khối hộp. Ta chia khối hộp thành khối tứ diện ACB’D’ và bốn khối chóp A.A’B’D’, C.C’B’D’, B’.BAC và D’.DAC Ta có diện tích tam giác A’B’D’ là: Do đó thể...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3 trang 25 sách giáo khoa Hình học 12

Cho hình hộp ABCD.A’B’C’D’. Tính tỉ số thể tích của khối hộp đó và thể tích của khối tứ diện ACB’D’.

Hướng dẫn giải

Gọi S là diện tích đáy ABCD và h là chiều cao của khối hộp. Ta chia khối hộp thành khối tứ diện ACB’D’ và bốn khối chóp A.A’B’D’, C.C’B’D’, B’.BAC và D’.DAC

Ta có diện tích tam giác A’B’D’ là:

Do đó thể tích khối chóp A.A’B’D’ là:

Chứng minh tương tự ta có:

Vậy thể tích khối tứ diện ACB’D’ là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: