Hướng dẫn giải bài 3 trang 24 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3 trang 24 sách giáo khoa giải tích 12

Trong tất cả các hình chữ nhật cùng có diện tích 48m^{2} , hãy xác định hình chữ nhật có chu vi nhỏ nhất.

Hướng dẫn giải

Ta kí hiệu a, b lần lượt là chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật (a,b> 0). Khi đó, ta có: ab = 48. Theo bất đẳng thức Cô-si ta có:

a + b ≥ 2sqrt{ab} = 2sqrt{48} = 8sqrt{3} ; a + b = 8sqrt{3} <=>a =b = 4sqrt{3} . Vậy chu vi hình chữ nhật nhỏ nhất bằng: 2(a + b) = 16sqrt{3} (m) khi a = b = 4sqrt{3} (m).Khi hình chữ nhật là hình vuông.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận