Hướng dẫn giải bài 3 trang 146 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 3 trang 146 sách giáo khoa giải tích 12 Cho hàm số : y = + a + bx + 1 a) Tìm a và b để đồ thị của hàm số đi qua hai điểm A(1, 2) và B(-2, -1) b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số ứng với các giá trị tìm được của a và b. c) Tính thể tích vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y = 0, x = 0, x = 1 và đồ thị (C) quanh trục...

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3 trang 146 sách giáo khoa giải tích 12

Cho hàm số : y = x^{3} + ax^{2} + bx + 1

a) Tìm a và b để đồ thị của hàm số đi qua hai điểm A(1, 2) và B(-2, -1)

b) Khảo sát sự biến thiên và vẽ đồ thị (C) của hàm số ứng với các giá trị tìm được của a và b.

c) Tính thể tích vật thể tròn xoay thu được khi quay hình phẳng giới hạn bởi các đường thẳng y = 0, x = 0, x = 1 và đồ thị (C) quanh trục hoành.

Hướng dẫn giải

a)Đồ thị hàm số đi qua điểm A(1; 2) và B(-2 ;-1)

b)Khảo sát sự biến thiên và ẽ đồ thị ( C) của hàm số ứng với các giá trị a = 1 và b = -1.

TXĐ: R.

Sự biến thiên:

Cực trị:

Các giới hạn tại vô cực:

Bảng biến thiên:

c) Thể tích vật thể tròn xoay cần tìm là:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: