Hướng dẫn giải bài 3 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 3 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12 Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng? Hướng dẫn giải Chọn phương án B. Ta có: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3 trang 144 sách giáo khoa giải tích 12

Đẳng thức nào trong các đẳng thức sau là đúng?

Hướng dẫn giải

Chọn phương án B.

Ta có:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: