Hướng dẫn giải bài 3 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3 trang 143 sách giáo khoa giải tích 12

Tìm mối liên hệ giữa khái niệm mô đun và khái niệm giá trị tuyệt đối của số thực.

Hướng dẫn giải

Cho số phức z = a + bi. Ta gọi a – bi là số phức liên hợp của z và kí hiệu là overline{z} = a = bi.

Số phức z bằng số phức liên hợp của nó |overline{z} | <=> z là số thực.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận