Hướng dẫn giải bài 3 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 3 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12 Tính tích phân: A. -2/3 B. 2/3 C. 3/2 D.0 Hướng dẫn giải Chọn phương án B. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3 trang 128 sách giáo khoa giải tích 12

Tính tích phân:

A. -2/3 B. 2/3 C. 3/2 D.0

Hướng dẫn giải

Chọn phương án B.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: