Hướng dẫn giải bài 3 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

Parabol y=frac{x^{2}}{2} chia hình tròn có tâm tại gốc toạ độ, bán kính 2sqrt{2} thành hai phần.

Tìm tỉ số diện tích của chúng.

Hướng dẫn giải

Đường tròn đã cho có phương trình là:

Gọi S1 là diện tích phần đánh dấu ở hình dưới.

Ta xét:

Đặt x=22sint ta có:

Vậy :

Vậy:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận