Hướng dẫn giải bài 3 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 3 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12 Parabol chia hình tròn có tâm tại gốc toạ độ, bán kính thành hai phần. Tìm tỉ số diện tích của chúng. Hướng dẫn giải Đường tròn đã cho có phương trình là: Gọi S1 là diện tích phần đánh dấu ở hình dưới. Ta xét: Đặt x=2√2sint ta có: Vậy : Vậy: Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3 trang 121 sách giáo khoa giải tích 12

Parabol y=frac{x^{2}}{2} chia hình tròn có tâm tại gốc toạ độ, bán kính 2sqrt{2} thành hai phần.

Tìm tỉ số diện tích của chúng.

Hướng dẫn giải

Đường tròn đã cho có phương trình là:

Gọi S1 là diện tích phần đánh dấu ở hình dưới.

Ta xét:

Đặt x=22sint ta có:

Vậy :

Vậy:

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: