Hướng dẫn giải bài 3 trang 12 sách giáo khoa Hình học 12

Bài 3 trang 12 sách giáo khoa Hình học 12 Chia một khối lập phương thành 5 khối tứ diện. Hướng dẫn giải Ta có thể phân chia khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ thành năm khối tử diện lần lượt B như sau: AB’CD’; A’AB’D’; BACB’; C’B’CD’; DACD’ Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3 trang 12 sách giáo khoa Hình học 12

Chia một khối lập phương thành 5 khối tứ diện.

Hướng dẫn giải

Ta có thể phân chia khối lập phương ABCD.A’B’C’D’ thành năm khối tử diện lần lượt B như sau:

AB’CD’; A’AB’D’; BACB’; C’B’CD’; DACD’

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: