Hướng dẫn giải bài 3 trang 113 sách giáo khoa giải tích 12

| Tin mới | Tag:

Bài 3 trang 113 sách giáo khoa giải tích 12

Sử dụng phương pháp biến đổi số, tính tích phân:

Hướng dẫn giải

a) Đặt u = x +1 => du = dx , x =0 => u=1; x =3 => u=4.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận