Hướng dẫn giải bài 3 trang 113 sách giáo khoa giải tích 12

Bài 3 trang 113 sách giáo khoa giải tích 12 Sử dụng phương pháp biến đổi số, tính tích phân: Hướng dẫn giải a) Đặt u = x +1 => du = dx , x =0 => u=1; x =3 => u=4. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3 trang 113 sách giáo khoa giải tích 12

Sử dụng phương pháp biến đổi số, tính tích phân:

Hướng dẫn giải

a) Đặt u = x +1 => du = dx , x =0 => u=1; x =3 => u=4.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 23/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: