Hướng dẫn giải bài 3 – Phần 1 – Đề số 9 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

Cho phân số frac{15}{23} . Tìm x để khi cộng x vào tử số và mẫu số của phân số đã cho được phân sô mới có giá trị bằng frac{17}{25} .

Hướng dẫn giải

x = 2.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận