Hướng dẫn giải bài 3 – Phần 1 – Đề số 9 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 3: Cho phân số . Tìm x để khi cộng x vào tử số và mẫu số của phân số đã cho được phân sô mới có giá trị bằng . Hướng dẫn giải x = 2. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3:

Cho phân số frac{15}{23} . Tìm x để khi cộng x vào tử số và mẫu số của phân số đã cho được phân sô mới có giá trị bằng frac{17}{25} .

Hướng dẫn giải

x = 2.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: