Hướng dẫn giải bài 3 – Phần 1 – Đề số 8 – Đề thi lớp 6 môn Toán

Bài 3: Tính nhanh: a) 2008 x 0,25 x 0,125 x 128; b) 2,010: 0,25; 0,5 x 100. Hướng dẫn giải a) 8032 b) 1608. Share Tweet Email Related

Có thể bạn quan tâm:

Bài 3:

Tính nhanh:

a) 2008 x 0,25 x 0,125 x 128;

b) 2,010: 0,25; 0,5 x 100.

Hướng dẫn giải

a) 8032 b) 1608.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Ngày 01/09 năm 2019 | Tin mới | Tag: