Hướng dẫn giải bài 3 – Phần 1 – Đề số 19 – Đề thi lớp 6 môn Toán

| Tin mới | Tag:

Bài 3:

Đề thi lớp 6 môn Toán Đề số 19

Hỏi giá trị của A bằng bao nhiêu ?

Hướng dẫn giải

168.

Share

  • Tweet
  • Email

Related

Bình luận
0

Bình luận